Docent Hans Grönqvist lämnar sin tjänst som forskare vid SOFI för en tjänst som biträdande lektor vid Uppsala universitets nationalekonomiska institution. Grönqvist disputerade i början av 2009 vid denna institution och har sedan dess varit anställd som forskare vid SOFI. Han meriterade sig också till docent vid Stockholms universitet under sin tid på SOFI. Han kommer fortsätta att samarbeta med flera kolleger vid SOFI (Lena Lindahl, Susan Niknami, Thor Norström, Torsten Santavirta och Per-Olof Robling) och således vara associerad forskare vid SOFI.