Helena Holmlund lämnar den 1 augusti SOFI för att tillträda en tjänst som forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala. Helena disputerade i nationalekonomi vid SOFI år 2006. Hon tillbringade därefter två år som post-doc forskare vid London School of Economics. Sedan 2008 har hon åter varit verksam vid SOFI. År 2012 utsågs hon till docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Hon har bland annat studerat effekterna av svenska skolreformer. Hon kommer även fortsättningsvis driva projekt tillsammans med forskare vid SOFI.