InGRID-2 är ett så kallat avancerat infrastrukturprojekt under EU Horizon 2020-INFRAIA-2016-2017. Projektet pågår i 48 månader, från 2017 till 2020. SOFI och Stockholms universitet är via Social Policy Indicators Database (SPIN) en av flera huvudpartners i projektet och har beviljats 675 000 €. Professor Kenneth Nelson vid SOFI är en av forskningsdirektörerna i InGRID-2. Projektet koordineras av Research Institute for Work and Society (HIVA) vid Katolska universitet I Leuven. Totalt omfattar InGRID-2 19 europeiska partners. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla integration och innovation för tillgång till infrastruktur inom samhällsvetenskaplig forskning om fattigdom, levnadsförhållanden, socialpolitik, arbetsförhållanden, sårbarhet och arbetsmarknadspolitik. Fokusområden är integrerad och harmoniserad data, kopplingar mellan policy och praktik samt att skapa verktyg för utveckling av indikatorer.