Ingrid Esser blir ny ledamot i insynsrådet vid Inspektionen för socialförsäkringen från och med den 1 juni 2016, till och med den 31 maj 2019. Eskil Wadensjö är sedan tidigare ledamot och får fortsatt förordnande i rådet.