Med anledning av reserestriktioner och de övriga rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten har SOFI ställt in alla öppna seminarier under mars och april 2020. Vi kommer att skjuta upp besöken från utländska forskare och hoppas kunna boka nya datum för seminarierna senare under våren eller hösten 2020.

Detta gäller seminarieserierna "Arbetsmarknadsekonomi" (AME), och "Stratifiering, välfärd och socialpolitik" (SVS). Vi kommer att uppdatera seminarierna och datum på den här sidan.

Du kan läsa mer om Srtockholms universitets ställningsatagande kring krisen på Rektors blogg: Stockholms universitet i coronakrisen