Irene Wennemo återvänder till SOFI som gästforskare från 1 september 2013. Irene disputerade i sociologi på SOFI år 1994. Hon har sedan dess varit politisk sakkunnig på Socialdepartementet och Statsrådsberedningen. Vidare arbetade hon på LO 1997-2010, bland annat som enhetschef under åtta år. Under de senaste tre åren har hon varit huvudsekreterare i Socialförsäkringsutredningen. Hon har även deltagit i och varit ansvarig för andra utredningar inom området socialförsäkring, arbetsmarknadspolitik och utbildning. Irene kommer under tiden på SOFI arbeta med en bok om svensk välfärdspolitik i historisk och internationell belysning.