Innan Jan Helmdag kom till SOFI arbetade han med forskningsteamet runt Comparative Welfare Entitlements Dataset (CWED2) vid universitetet i Greifswald.

Jans doktorsavhandling undersökte hur regeringspartiernas ideologi och de institutionella ”vetoinnehavarna” formar vägen för passiv och aktiv arbetsmarknadspolitik i OECD-länderna. Han har publicerat artiklar i tidskrifter som Social Sciences, Social Policy & Administration (kommande publicering) och har skrivit program för Stata.

Välkommen till SOFI, Jan!

Jan Helmdag,
Jan Helmdag, forskare på SOFI. Foto: Daniel Rossetti/SU

 

Läs alla forskningsnyheter från SOFI här.