Jan O. Jonsson har fått en tjänst som Official Fellow vid Nuffield College, Oxford. Han tillträder den 1a oktober 2012. De första två åren är han tjänstledig till 75 % från sin professur vid SOFI.