Den 1 oktober tillträder Jan Sauermann en anställning som postdoc på 3+3 år med finansiering från Handelsbankens forskningsstiftelser. Jan doktorerar under hösten i nationalekonomi vid Maastricht University. Hans forskningsområden är arbetsmarknadsekonomi och tillämpad mikroekonometri där studerat frågor som personalutbildning, incitamentsprogram och kamrateffekter (peer effects) på arbetsplatsen.