Jenny Torssander disputerar i sociologi den 8 november 2013 klockan 13.00. Avhandlingen har titeln: "Equality in Death? How the social Positions of Individuals and Families are Linked to Mortality". Fakultetens opponent är professor Pekka Martikainen från Population Research Unit vid sociologiska institutionen, Helsingfors universitet.
Betygsnämnden består av: professor Ulla Björnberg från Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet; professor Hugo Westerlund från Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och docent Juho Härkönen, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.