Jenny Torssander har den 4/9 2017 utnämnts till docent i sociologi. Se hennes hemsida.