Johanna Rickne börjar den 1 januari en anställning som forskare vid SOFI. Hon disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet år 2011. Sedan dess har hon varit forskare vid IFN i Stockholm med ett mellanspel vid Columbia University som gästforskare och lärare. Under de senaste åren har hon också besökt U.C. Berkely och Tokyo University.

Johannas avhandling handlade om Kina, och särskilt om Kinas arbetsmarknad och socialförsäkringar. Därefter har hon allt mer övergått till att använda svenska data för att studera frågor som rör jämställdhet på arbetsmarknaden för politiker. Det har exempelvis handlat om könskvotering, glastak och selektion av politiker; en forskning som ligger i gränslandet mellan arbetsmarknadsekonomi och statsvetenskap.

Under de närmaste åren kommer Johanna att fortsätta att använda svenska registerdata för att studera frågor om jämställdhet.  Hennes FORTE-projekt som heter "Vägar till en jämställd arbetsmarknad" ska studera hur könsskillnader på arbetsmarkndaden påverkas av (i) flexibla arbetsvillkor, (ii) pålagor för företag så som jämställdhetsplaner och lönekartläggningar, och (iii) införandet av RUT/ROT-avdrag.

Mer information om Johannas publikationer återfinns på hennes hemsida: https://sites.google.com/site/ricknejohanna/home

Johanna kommer de första månaderna under 2017 att vistas vid Harvard University och beräknas anlända till SOFI i april månad.