Den 14 december kom besked att Johanna Rickne valts till Wallenberg Academy Fellow för en period på minst 5 år. Johannas projekt är "Kön, karriärer och politisk representation". Totalt valdes 7 framstående forskare vid Stockholm universitet och sammanlagt 24 i hela Sverige till Wallenberg Academy Fellow.

läs vidare på:

Stockholms Universitet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse