Docent Karin Edmark disputerade vid Uppsala universitet 2007, och är sedan 2010 anställd som forskare vid Institutet för Näringslivsforskning. Hennes forskning är främst inriktad på empiriska studier av arbetsmarknad och offentlig ekonomi. Under de senaste åren har hon utvärderat effekter av reformer på utbildningsområdet. I sin senaste uppsats, "Sweden's school choice reforms and equality of opportunity", publicerad i Labour Economics, undersökte hon och hennes medförfattare till exempel hur det fria skolvalet påverkat elever med olika bakgrund. Mer information om hennes forskning finns på den nuvarande hemsidan: http://www.ifn.se/forskare/ifn-forskare/karin_edmark