Karin Halldén har den 16/1 2017 utnämnts till docent i sociologi. Se hennes hemsida.