Karin Halldén blir redaktör (associate editor) för tidskriften Social Politics.