Karin Hederos Eriksson tillträder den 1 september en tjänst som postdoc på SOFI. Hon disputerar i dagarna i nationalekonomi på Handelshögskolan. Hon har tidigare vistats en hel del på SOFI genom samarbete med särskilt Markus Jäntti, Lena Lindahl och Matthew Lindquist. Avhandlingen innehåller bland annat en studie om familjebakgrund och brott tillsammans med Lindquist och en studie om kön och likvärdighet på arbetsmarknaden tillsammans med Lindahl och Jäntti. Avhandlingen innehåller också en studie om skillnader i yrkesval mellan män och kvinnor och en studie om skillnader i löneförhandlingar mellan män och kvinnor.