Katarina Boye har den 12/12 2016 utnämnts till docent i sociologi. Se hennes hemsida.