Katarina Boye lämnar Sofi för ett lektorat i sociologi med inriktning mot kvantitativ metod vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet. Hon börjar 1 april 2014.