Kenneth Nelson har anställts som universitetslektor i sociologi med inriktning mot komparativ socialpolitik vid Institutet för Social forskning (Dnr SU 612-2322-11).