Kenneth Nelsons ESR-artikel från 2013 om försörjningsstöd, fattigdom och aktivering på arbetsmarknaden återpublicerades i the European Sociological Reviews virtuella special issue serie, Social Inequalities in the 21st Century.