Lars Brännström lämnar den 31 december SOFI för att tillträda ett lektorat
med inriktning mot kvantitativa metoder vid Institutionen för socialt
arbete, Stockholms universitet. Lars disputerade i sociologi vid SOFI år
2006 på en avhandling om boendesegregationens konsekvenser för individers livschanser. Han tillbringade därefter fem år som forskare vid
Socialstyrelsen. Sedan 2011 har han åter varit verksam vid SOFI. År 2011
utsågs han till docent i sociologi vid Stockholms universitet. Lars har
under senare tid intresserat sig för och studerat effekterna av olika
interventioner inom socialtjänstens verksamhetsområden. Han kommer även fortsättningsvis driva projekt tillsammans med forskare vid SOFI.