Den ena anställningen har en allmän inriktning emot arbetsmarknadsekonomi, den andra har en mer specifik inriktning mot frågor som rör jämlikhet på arbetsmarknaden.

Som forskningsassistent arbetar du nära institutets forskare och hjälper dem i deras forskningsprojekt. Arbetet omfattar allt ifrån litteratursammanställningar, datainsamling och bearbetning till avancerad ekonometri i forskningsprojekt med stora registerbaserade datamaterial.

Anställningen avser heltid (100 %) under 12 månader med start i början av höstterminen 2020. Sista ansökningsdag är 20 maj 2020.

Läs mer och ansök här.