Anställningen som forskare är kopplad till den socialpolitiska forskning som bedrivs vid SOFI inom ramen för projektet GENPARENT; Revealing Sources of Gendered Parenthood: A multi-method comparative study of the transition to parenthood in same-sex and opposite-sex couples, finansierat av Europeiska forskningsrådet (ERC).

I fokus är föräldraskap och arbetsfördelning i samkönade och olikkönade par i de nordiska länderna, Nederländerna och USA. Baserat på analyser av populationsregister syftar projektet till att öka kunskapen om föräldraskapsblivande och arbetsmarknadsrelaterade konsekvenser för par.

Läs mer och ansök här.