Lena Lindahl, anställd som forskare vid SOFI, har utnämnts till docent i nationalekonomi. Se hennes hemsida.