Opponent är professor Trude Lappegård, Oslo Universitet.

Tid: 2019-03-08, kl 10:00

Plats: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12, Frescati