Andreas Diemer har börjat på SOFI på en postdoc-tjänst inom enheten Levnadsnivåundersökningen (LNU). Andreas blev nyligen doktor i ekonomisk geografi vid London School of Economics. Han kommer att arbeta med de två projekten Sammanhängande ojämlikheter: Flerdimensionella perspektiv på ojämlikhet i dagens Sverige (MINQ) och IntegrateYouth. Andreas är intresserad av att studera jobbrelaterade informationsnätverk på svensk arbetsmarknad och skolkamraterns effekter, med fokus på skillnaderna mellan populationen född i landet och utlandsfödda.

 

Orsa Kekezi har börjat på SOFI som postdoc-forskare inom enheten för arbetsmarknadsekonomi (AME). Orsa doktorerade i nationalekonomi på Jönköping International Business School och hennes forskningsintresse finns vid brytpunkten mellan arbetsmarknadsekonomi, regionalekonomi och ekonomisk geografi. I sin avhandling undersökte hon arbetsmarknadsdynamik inom svenska regioner med hjälp av administrativa data. På SOFI kommer hon att fortsätta denna breda forskningslinje samtidigt som hon fokuserar på pendlingsmönster och arbetskraftens rörlighet bland invandrare.

 

Kirsten van Houdt har börjat på SOFI som postdoc-forskare inom enheten Levnadsnivåundersökningen (LNU). Hon har en doktorsexamen i familjesociologi från universitetet i Amsterdam. Hennes forskning är en del av MINQ-projektet och kommer att fokusera på socioekonomiska ojämlikheter i konsekvenserna av en instabil familj, under hela livsbanan. Mer specifikt kommer hon att utvärdera vilken effekt bostadskarriär och syskonrelationer får efter en separationen, genom att kombinera register- och enkätdata.

 

 

 

 

Linna Martén har börjat på SOFI, som postdoc-forskare inom enheten för arbetsmarknadsekonomi (AME). Linna har en doktorsexamen i ekonomi från Uppsala universitet och har tidigare varit anställd som forskare vid Stanford University. Hennes forskning på SOFI kommer främst att fokusera på hur asylregler påverkar flyktingars integration. Linna kommer parallelt med tjänsten på SOFI också arbeta vid det nystartade Uppsala Immigration Lab vid Uppsala universitet.

 

 

 

Tünde Lenard är vår nya doktorand i sociologi. Tünde har en magisterexamen i ekonomisk analys från Eötvös Loránd-universitetet i Budapest. Hon har arbetat vid Nationalekonomiska institutionen vid Ungerska vetenskapsakademin (Centrum för ekonomiska och regionala studier) och deltagit i projekt som syftar till att utforska hur olika icke-kognitiva färdigheter förutsäger ojämlikheter i utbildning. När Tünde nu doktorerar på SOFI vill hon arbeta med utbildningsjämlikheter, skolsegregering och icke-kognitiva färdigheter.