Martin Nybom disputerar i nationalekonomi den 11 januari klockan 13.00 i hörsal B3. Avhandlingen har titeln: Essays on Educational Choice and Intergenerational Mobility. Fakultetens opponent är professor Mikael Lindahl från Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Betygsnämnden består av: professor Mats Hammarstedt Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö, docent Juho Härkönen Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet samt professor Marianne Sundström Institutet för social forskning, Stockholms universitet.