Matthew Lindquist har genom beslut av rektor befordrats till professor i nationalekonomi med inriktning mot arbetsmarknadsekonomi med början 2013-03-01. Lindquist är för närvarande också studierektor för SOFIs utbildningsprogram AKPA. Lindquist började som makroekonom och avhandlingen från 2002 handlade om sambandet mellan lönestruktur och teknologisk utveckling. Därefter har hans forskning alltmer handlat om intergenerationell rörlighet och familjebakgrundens betydelse för bland annat inkomster och brottslighet. Närmare information om Lindquists forskning återfinns på hans hemsida: http://www2.sofi.su.se/~mjl/