Matthew Lindquist är från och med den 1 juli ny professor i nationalekonomi, särskilt arbetsmarknadsekonomi, vid SOFI. Lindquist doktorerade vid Stockholms universitet år 2002 efter doktorandstudier vid den nationalekonomiska institutionen. Han anställdes i september 2010 vid SOFIs utbildningsprogram, AKPA, där han sedan juli 2012 också har varit studierektor. I mars 2013 befordrades han till professor. Hans nya tjänst är knuten till SOFIs arbetsmarknadsekonomiska forskning.

Lindquists avhandlingsforskning handlade om analys av lönebildning och löneskillnader inom ramen för makroekonomiska tillväxtmodeller. Därefter har han alltmer ägnat sig åt intergenerationell rörlighet där han särskilt intresserat sig för forskning om familjebakgrundens betydelse för kriminalitet. Mer information om hans forskning finns på hans hemsida: www2.sofi.su.se/~mjl.