Michael började arbeta vid SOFI 2018 och hans forskning är inriktad på barns utveckling, social stratifiering och social demografi.

Läs mer om Michael Grätz och hans arbete här.

Grattis, Michael!

Michael Grätz, researcher and docent at SOFI, Stockholm University
Michael Grätz