Avhandlingstitel är "Workers, Firms and Welfare" och opponent är Docent Erik Lindqvist, Handelshögskolan, Stockholm.

Betygsnämnd:
Docent Karin Edmark, SOFI, SU
Docent Stefan Eriksson, Nationalekonomiska, Uppsalas universitet
Docent Andreas Bergh, Nationalekonomiska, Lunds universitet
Suppleant: Professor Anders Nilsson, Kriminologen, SU

Tid: 2016-06-08, kl. 10-13

Plats: Hörsal 10, Hus E, Universitetsvägen 10 E