Den 1 juli tillträder Matthew Lindquist som ny studierektor för AKPA. Han efterträder Lena Elfström som dock kvarstår som lärare vid AKPA.