Vetenskapsrådet har beslutat om årets projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap samt tidskriftsbidrag. Två av projekten som beviljats anslag drivs av forskare vid Institutet för social forskning (SOFI):

Kenneth Nelson, professor i sociologi vid SOFI, beviljas tillsammans med professor Andreas Duit på Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universiet 5,9 miljoner kronor för projektet ”Politiska och distributiva konsekvenser av den koldioxidfria välfärdsstaten”.

Erik Bihagen, professor i sociologi vid SOFI, har tillsammans med  Roujman Shahbazian och Johan Westerman (båda doktorer i sociologi vid SOFI) beviljats 4 miljoner kronor SEK för projektet "Karriärer på den svenska arbetsmarknaden från 1960-talet och framåt: Från stabilitet till instabilitet?".

Totalt har Vetenskapsrådet beviljat Stockholms universitet 19 projektbidrag, varav ett för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar. Det sammanlagda bidragsbeloppet är 89 683 000 kronor.

Läs hela listan på projekt vid Stockholms universitet här.