I den årliga öppna utlysningen av projektbidrag från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) beviljas flera nya projekt som involverar forskare från SOFI forskningsmedel. Totalt beviljas 21,1 miljoner kronor till dessa fem projekt:

Projektet "En framtid att tro på? Social optimism i tider av strukturomvandling" av SOFI-forskarna Anton B Andersson och Arvid Lindh (båda doktorer i sociologi) tillsammans med Johan Dahlberg på  Demografiska avdelningen/Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet, beviljas with 5,3 miljoner kronor.

Kenneth Nelson, professor i sociologi vid SOFI, beviljas tillsammans med professor Andreas Duit på Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universiet 4,9 miljoner kronor för projektet "Policyeffekter i den koldioxidfria välfärdsstaten" (PANDORA).

Sten-Åke Stenberg, professor i sociologi vid SOFI, beviljas tillsammans med docent Therese Reitan på Södertörns högskola 3,8 miljoner kronor för projektet "Att bli eller inte bli ledare. Vägar in i och ut ur ledarskapspositioner i ett genus- och livsloppsperspektiv".

Karin Halldén, docent i sociologi vid SOFI, beviljas tillsammans med Magnus Nermo på Sociologiska institutionen vid Stockholm universitet och Margarita Estévez-Abe på Maxwell School vid Syracuse University, och Collegio Carlo Alberto i Turin, 3,6 miljoner kronor för projektet "Att förstå förändringar i nivåer av könssegregering efter yrke i Sverige och Europa under ett halvt sekel".

Erik Bihagen, professor i sociologi vid SOFI, Roujman Shahbazian och Johan Westerman (båda doktorer i sociologi vid SOFI) beviljas 3,5 miljoner kronor SEK för projektet "Karriärer på den svenska arbetsmarknaden från 1960-talet och framåt: Från stabilitet till instabilitet?".


Stort grattis till er alla!