Två projekt kopplade till SOFI har beviljats forskningmedel från IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering:
 
"Does the time table matter? Estimating the long-term effects of letting schools to set their own time tables." Matthew J Lindquist,  Iman Dadgar och Karin Edmark på SOFI 968 200 kr för år 2020.


"Did the apple fall far from the tree? Dynamics of educational and labor market inequality when households are uncertain about childrens´ ability." Erik Lindqvist tillsammans med Andrew Proctor, doktorand på Stockholm School of Economics- 123 000 kr för år 2020 och 73 100 kr för år 2021.