The Russell Sage Foundation har biviljat forskningsmedel till ett projekt med forskarna Leslie McCall (The Graduate Center, CUNY), Arvid Lindh (SOFI) och Jonas Edlund (Umeå universitet).

Syftet med projektet är att studera hur allmänhetens preferenser för politik som minskar ojämlikhet på arbetsmarknaden. Det ska studeras genom att lägga till nya enkätfrågor i undersökningen 2020 General Social Survey i USA. Frågorn kommer också att användas i enkäter i Chile, Nya Zealand, Sydafrika, Schweiz ocjh Sverige.  

Läs mer om projektet här.