För mer information om dem hänvisar vi till deras personliga hemsidor:

Pierre Deschamps

José Montalbán