December 2011

Anna Sjögren har författat en rapport till IFAU som visar att män inte väljer mellan karriär och familj, utan har både och. Rapporten har uppmärksammats i Metro och visar att sambandet mellan hög inkomst och att bli pappa har blivit starkare och att högutbildade får fler barn än andra. Män med hög lön har många barn

- SOFIs 1:e byråsekreterare Anne-Maj Folmer-Hansen gick i pension efter lång och trogen tjänstgöring hos oss. Hon anställdes på SOFI den 1 maj 1974 och har sedan dess gjort ovärderliga insatser av många slag. Hennes sista arbetsdag var torsdagen den 15 december. Alla på SOFI tackar henne för alla hennes insatser under nästan 40 år och vi önskar henne lycka till med det nya livet som pensionär. Anne-Maj efterträds av Susan Hellström som började på SOFI i oktober månad


November 2011

- Frida Rudolphi, SOFI, disputerade i sociologi onsdagen den 30 november kl. 10.00 i De Geersalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14. Titeln på avhandlingen är "Inequality in Educational Outcomes. How Aspirations, Performance, and Choice Shape School Careers in Sweden". Opponenten var Anthony F. Heath, Department of Sociology, University of Oxford.


September 2011

- Karin Halldén på SOFI, disputerade den 30 sept. kl. 10.00 i DeGeersalen, Geovetenskapens hus (Svante Arrhenius väg 14), Frescati. Avhandlingen heter ”What's Sex Got to Do with It? Women and Men in European Labour Markets". Opponent var prof. Donald Tomaskovic-Devey, Department of Sociology, University of Massachusetts, Amherst. Betygsnämnden bestod av docent Anne Boschini, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet, prof. Jonas Edlund, Sociologiska institutionen, Umeå universitet, samt prof. Tomas Korpi, Institutet för social forskning, Stockholms universitet. Handledaren var Michael Tåhlin (huvudhandledare), och Magnus Nermo (bihandledare)

- Konferens om familjedemografi. SOFI annordnade konferensen "Research on family demography and children's lives: Future directions and infrastructures" i samarbete med SUDA och FAS 27-28 september 2011.
Juni 2011

Elin Olsson, på SOFI, disputerade i sociologi den 1 juni kl. 11.00 i sal D9, Södra huset, Frescati. Avhandlingen heter ”Social Relations in Youth: Determinants and Consequences of Relations to Parents, Teachers, and Peers”. Opponent var Herman van de Werfhorst, professor i sociologi vid Amsterdams universitet. Betygsnämnden bestod av Ola Sjöberg, Åsa Murray och Peter Waara. Handledaren var Jan O. Jonsson.


Januari 2011

Torsten Santavirta tillträder den 1 januari en post-doc tjänst på 3+3 år vid SOFI. Tjänsten finansieras som ett så kallat Browaldhstipendium av Handelsbankens forskningsstiftelser. Torsten kommer från Aalto University i Helsingfors där han genomfört sin forskarutbildning i nationalekonomi. Hans avhandling innehåller bland annat studier av hur det gått för finska barn som evakuerades under andra världskriget. Han har samlat in kombinerade register och survey data för dessa personer och kommer att fortsätta med dessa studier under det kommande året. Han har också skrivit om lönebildning och medlemskap i finska kyrkan. En empirisk studie som jämför olika lönebildningsmodeller med hjälp av data över arbetsplatser och anställda är nyligen publicerad i Scandinavian Journal of Economics.


December 2010

Economic, social and health inequality” har på förslag från SOFI och CHESS utsetts till nytt ledande forskningsområde av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

SCB har i samarbete med Ante Farm vid SOFI utvecklat en ny statistik om rekryteringar på den svenska arbetsmarknaden. Direktkontakt med arbetsgivaren eller tips via vänner och bekanta är den överlägset vanligaste formen att hitta ett jobb. Varför annonserar man? Jo, man har inga som man kan ringa till enligt den nya statistiken som är en del av AKU. Statistiken finns för åren 2005 till 2010 och kommer att uppdateras löpande varje kvartal.
November 2010

Marieke Bos, på SOFI, disputerade i nationalekonomi kl. 9.30 måndagen den 29 november, i De Geersalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14. Avhandlingen heter "Essays in Household Finance". Opponent var Luigi Guiso, European University Institute, Florence. Betygsnämnden bestod av Sten-Åke Stenberg, Astri Muren, Paolo Sodini
Handledare: Eskil Wadensjö
Oktober 2010

Ola Sjöberg anställs vid AKPA som professor i sociologi med inriktning mot organisation och arbetsmarknad fr.o.m. 1 oktober 2010. Sjöberg forskar om hur olika samhälleliga institutioner, främst inom socialpolitikens område, påverkar människors livschanser, beteenden och attityder. Sjöberg är även ställföreträdande föreståndare vid SOFI.
Augusti 2010

Bart Golsteyn tillträder den 1 augusti en post-doc tjänst på 3+3 år vid SOFI. Tjänsten finansieras som ett så kallat Browaldhstipendium av
Handelsbankens forskningsstiftelser. Golsteyn kommer närmast från
Maastricht University där han också disputerade 2007. Han är nationalekonom med intresse för beteendeekonomi, utbildning och hälsa. Han har publicerat i bland annat Journal of European Economic Association och Economics and Human Biology.


Juni 2010

Marta Lachowska, doktorand i nationalekonomi, disputerade måndagen den 14 juni 2010 kl. 10.00 i Hörsal 3, Hus B, Södra huset, Frescati. Avhandlingen heter ”Essays in Labor Economics and Consumer Behavior". Opponent var professor Michael Svarer, Nationalekonomiska institutionen, Århus universitet. Betygsnämnden bestod av Prof. Henry Ohlsson, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Prof. Ann-Charlotte Ståhlberg, SOFI, Stockholms universitet, och Prof. Ryszard Szulkin, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.


April 2010

Premiss förlag presenterade VRÄKT– utkastad från hus och hem i Stockholm 1879–2009 – en berättelse om bostadsnöd, hemlöshet, trångboddhet och vräkningar under 130 år. Författare är bl.a. Sten-Åke Stenberg, professor i sociologi med inriktning mot arbetslöshet och marginalisering vid SOFI. Fredag 23 april kl 10 – ca 11.30 till Arenagruppen, Drottninggatan 83, Stockholm

Martin Hällsten, doktorand i sociologi, disputerade den 23 april, 2010 kl. 10.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12, Frescati. Avhandlingen heter ”Essays on Social Reproduction and Lifelong Learning”. Opponent var Yossi Shavit, Tel Aviv University. I betygsnämnden satt Björn Halleröd, Markus Jäntti, och Livia Oláh.
Mars 2010

Rektor har beslutat att anställa Per Lundborg som professor i nationalekonomi vid Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer, CEIFO, vid Stockholms universitet. Per börjar sin anställning den 1 maj.

Marta Lachowska har accepterat jobbet som forskare på W.E. Upjohn
Institute for Employment Research i Michigan, USA. Marta kommer att
börja på Upjohn i september.

Lalaina Hirvonen, doktorand i nationalekonomi, disputerade fredagen den 19 mars 2010 kl. 10.00 i Hörsal 9, Hus D, Södra huset, Frescati. Avhandlingen heter ”Essays in Empirical Labour Economics: Family Background, Gender and Earnings”. Opponent var professor Tor Eriksson från Handelshögskolan i Århus, Århus universitet. Betygsnämnden bestod av Mikael Lindahl från Uppsala, samt Lotta Stern och Marianne Sundström från Stockholms universitet.
Februari 2010

Charlotta Magnusson, doktorand i sociologi, disputerade den 19 feb. 2010 kl. 10.00 i Hörsal 7, Hus D, Södra huset, Frescati. Avhandlingen heter ”Mind the Gap. Essays on Explanations of Gender Wage Inequality”. Opponent var Gunn Birkelund. I betygsnämnden satt Carl le Grand, Lena Nekby och Lennart Svensson.

En av de ledande tidskrifterna i sociologi, British Journal of Sociology, firar sina första 60 år med att i januari 2010 ge ut ett temanummer. Detta temanummer uppmärksammar särskilt viktiga bidrag under olika decennier, och dessa artiklar publiceras i nytryck. Den artikel som valts ut för att markera 1980-talet är ”Intergenerational class mobility and the convergence thesis: England, France and Sweden”, av Robert Erikson, John H. Goldthorpe och Lucienne Portocarero. Erikson är fortfarande mycket aktiv forskare vid SOFI, Goldthorpe är Eriksons mångårige kollega från Nuffield College i Oxford, och Portocarero var under många år forskare vid SOFI. Artikeln kommenteras också av Michael Hout vid University of California, Berkeley. Hout framhåller att den är en i raden av artiklar från dessa forskare med centrala bidrag till analysen av social rörlighet och att den fått stor betydelse för forskningens utveckling på området.
Januari 2010

Sara Brolin Låftman, doktorand i sociologi, disputerade den 27 jan. 2010 kl. 10.00 i Hörsal 9, Hus D, Södra huset, Frescati. Avhandlingen heter ”Children's Living Conditions. Studies on Health, Family and School”. Opponenten var Anne Gauthier, University of Calgary. Betygsnämnden bestod av Johan Fritzell, Åsa Murray och Lucie Laflamme.
December 2009

Hans Grönqvist har tilldelats ett Wallanderstipendium. Stipendierna är avsedda att finansiera framstående yngre nydisputerade doktorers fortsatta forskning inom de ekonomiska disciplinerna. Stipendierna ger treårig finansiering för innehavaren och syftar till att denna ska kunna uppnå docentkompetens.


November 2009

Lena Lindahl, forskare vid institutet för social forskning har (under perioden 1/7 2009 - 31/12 2010) anställts på halvtid som ämnessakkunnig på strukturenheten, finansdepartementet för att delta i arbetet med långtidsutredningen 2011. Hon kommer till största delen ha SOFI som arbetsplats under arbetet med utredningen.


Oktober 2009

Matthew Lindquist börjar som lektor på AKPA den 1 augusti 2010

Prof. Robert Erikson blir hedersdoktor vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Otto-Friedrich-Universität, Bamberg, Tyskland i slutet av oktober.


Juli 2009

Rektor beslutade anställa Åsa Rosén som professor i nationalekonomi, särskilt arbetsmarknadsekonomi, vid SOFI. Rosén forskar inom teoretisk arbetsmarknadsekonomi och har tidigare innehaft en professur inom AKPA, SOFIs undervisningsenhet. Rosén tillträde professuren den 1 juli 2009.


Maj 2009

Richard Baltander, doktorand i nationalekonomi, disputerade den 28 april 2009 kl. 10.00 i hörsal 7, hus D, Södra huset, Frescati. Avhandlingen heter "Education, Labour Market and Incomes for the Deaf/Hearing Impaired and the Blind/Visually Impaired". Opponent var Agneta Kruse, Lunds universitet. I betygsnämnden satt Marta Szebehely, Ann-Charlotte Ståhlberg, och Per Gunnar Edebalk.


April 2009

Rektor beslutade anställa Markus Jäntti som professor i nationalekonomi, särskilt arbetsmarknadsekonomi, vid SOFI. Jäntti är född 1966 och har varit professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi i Finland. Han började sin anställning den 1 april.


Januari 2009

SOFI har sedan 1 januari 2009 en ny ledning. Ny föreståndare är professor Anders Björklund. Docent Ola Sjöberg är ställföreträdande föreståndare och fil. dr. Gabriella Sjögren Lindquist är biträdande föreståndare. Tidigare händelser på SOFI finns i arkivet.


December 2008


Lena Lindahl, doktorand i nationalekonomi vid SOFI  disputerade 5 december 2008. Avhandlingens titel: "Family Background and Individual Achievement - Essays in Empirical Labour Economics"
Opponent: Øivind Anti Nilsen, Norges Handelshøyskole (NHH)
Betygsnämnd: Marianne Sundström, Ryszard Szulkin och Olle Westerlund
Tid: 2008-12-05, kl. 10.00
Plats: G-salen, Frescati


November 2008

Katarina Boye vid SOFI disputerade 7 november 2008
Katarina Boye, doktorand i sociologi, disputerade 7 november 2008 kl. 13:00 i hörsal D8. Avhandlingen heter ”Happy hour? Studies on well-being and time spent on paid and unpaid work”. Opponent var Sonja Drobni
(Universität Hamburg, Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Institut für Soziologie). I betygsnämnden satt Mikael Nordenmark, Viveca Östberg, Marianne Sundström.

Oktober 2008

Christer Gerdes på forskardagarna
Tisdag den 7 oktober kl. 13:00-13:45 föreläste Christer Gerdes om "Utgör invandringen en hot mot välfärdsstaten" i Nordenskiöldsalen, Aula Magna vid Stockholms universitet. Föreläsningen var den del av Forskardagarna som arrangerades av Stockholms universitet för tionde året i rad!

SOFI forskning i British Journal of Industrial Relations
Lena Granqvist och Håkan Regnér (2008) "Decentralized Wage Formation in Sweden", British Journal of Industrial Relations. 46(3): 500-520
DOI: 10.1111/j.1467-8543.2008.00688.x. Granqvist och Regnér arbetade med artikeln då de var verksamma vid SOFI och en tidigare version finns publicerad i SOFI:s working-paperserie.
September 2008

SOFI forskare presenterar på SNS
Eskil Wadensjö och Gabriella Sjögren Lindquist presenterade sin studie "Dags för en ny arbetsskadeförsäkring - om premiedifferentiering, rehabilitering och privatisering" på Studieförbundet för näringsliv och samhälle (SNS) den 29 september 2008, kl. 9-11.

Workshop om Tim Smeeding Topics
Anders Björklund, SOFI, arrangerade en workshop om Tim Smeeding Topics om inkomstfördelning torsdag 25 september 2008. Workshopen ägde rum på SOFI i F800.

Christer Gerdes vid SOFI disputerade 12 september 2008
Christer Gerdes, doktorand i nationalekonomi, disputerade den 12 september kl. 10.00. Björn Gustafsson (Göteborgs universitet) var opponent. Betygsnämnden bestod av Mats Hammarstedt (Växjo Universitet), Jens Rydgren (sociologiska institutionen) och Lena Schröder (SOFI).
Juni 2008

Nya professorer på SOFI
Tomas Korpi, forkare i sociologi och lektor vid AKPA har befordrats till professor i arbetsmarknadssociologi. Tidigare i vår befordrades Marianne Sundström, nationalekonom och studierektor vid AKPA till professor i arbetsmarknadskunskap. Därmed är samtliga fyra lektorer vid AKPA befordrade till professorer, vilket indikerar hög kvalitet på SOFI:s grundutbildning.

Tre kvinnliga professorer verksamma vid SOFI
Under våren befordrades Marianne Sundström, nationalekonom och lektor vid AKPA till professor i arbetsmarknadsekonomi. Hon blir därmed den tredje kvinnliga professorn som är verksam vid SOFI. De andra kvinnliga professorerna är Ann-Charlotte Ståhlberg och Åsa Rosén. Då SOFI har en långsiktig strategi att öka andelen kvinnor på höga positioner är detta en glädjande utveckling.
Mars 2008

Två fasta tjänster vid SOFI utlysta med sista ansökningstid den 28 april. 1. Professor i nationalekonomi – särskilt arbetsmarknadsekonomi. 2. Universitetslektor i nationalekonomi – särskilt arbetsmarknadsekonomi.
Januari 2008

Eskil Wadensjö är en av nio medlemmar i den av dansk regering tillsatta arbetsmarknadskommission med expertis från olika områden.

Jan O. Jonsson, professor och föreståndare för SOFI, har valts in som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien.
December 2007

Ny webbplats
Du besöker nu SOFI:s nya webbplats. Uppbyggnaden är inte helt avslutad. Vi ber om överseende med eventuella konstigheter.