Per Lundborg kommer närmast från CEIFO vid Stockholms universitet där han varit professor med inriktning mot internationell migration och etniska relationer. Vid årsskiftet läggs CEIFO ned och den samhällsvetenskapliga fakulteten har då bestämt att hans tjänst flyttas över till SOFI. Lundborg är nationalekonom och hans forskning har förutom internationell migration handlat mycket om lönebildning och arbetslöshet. På SOFI är vi mycket glada över denna förstärkning.