• Lena Lindahl, docent i nationalekonomi, påbörjade under våren en anställning vid Socialstyrelsen.
  • Erik Bihagen befordrades den 7 juni till professor i sociologi vid Stockholms universitet.
  • Michael Gähler, docent i sociologi, tillträdde den 1 juli ett lektorat vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Martin Berlin, forskare i nationalekonomi, börjar den 10 september en anställning vid Folkhälsomyndigheten.
  • Olof Bäckman, docent i sociologi, tillträder den 1 november en tjänst som lektor vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.