Alfred Kordelins stiftelse i Finland har beviljat Markus Jäntti, professor vid Institutet för Social Forskning (SOFI), år 2016 vetenskapspris på 30000 euro. I prismotiveringarna hänvisar stiftelsen till Jänttis forskning tillsammans med Anders Björklund om intergenerationell ekonomisk rörlighet i internationell jämförelse och till såväl fortsatt aktiv forskning och deltagande i offentlig debatt.