Kenneth Nelson får 9 000 000 Kr till projektet "SPIN databasen: en uppdatering och utvidgning", och Rense Nieuwenhuis får 2 495 000 Kr för projektet ”I situationen tillsammans? Om stöd till kvinnors sysselsättning som en väg mot minskad ekonomisk ojämlikhet för alla”.