Rektor beslutar att till föreståndare utse professor Anders Björklund för perioden 2015-01-01–2015-02-28 och professor Sten-Åke Stenberg för perioden 2015-03-01–2017-12-31. Vidare utser rektor docent Olof Bäckman till ställföreträdande föreståndare för perioden 2015-01-01–2017-12-31.