Den 10/1 2014 försvarade Rense Nieuwenhuis framgångsrikt sin avhandling vid University of Twente, Nederländerna. Han fick betyget 'Cum Laude'. Avhandlingstitel är "Family Policy Outcomes: combining institutional and demographic explanations of women's employment and earnings inequality in OECD countries, 1975-2005". Nieuwenhuis är postdoktor vid SOFI.