Opponent är Professor Anette Eva Fasang, Humboldt University, Berlin

Betygsnämnd:
Professor Juho Härkönen, European University Institute/Stockholms universitet
Docent, Elina Kilpi-Jakonen, Åbo universitet
Professor Liza Reisel, Institute for Social Research, Oslo
Suppleant: Professor Eva Andersson, Stockholms universitet

Tid: 2016-06-01, kl 10:00

Plats: Hörsal 11, Hus F, Södra huset, Frescati