Ett seminarie på SOFI med en talare och åhörare runt ett stort bord


Institutet för social forskning (SOFI) har två seminarieserier öppna för allmänheten: AME Labour Economics (Arbetsmarknadsekonomi) och Social Stratification, Welfare, and Social Policy (Stratifiering, välfärd och socialpolitik/SWS). AME seminariet har en gång i månaden också ett genus-ekonomiskt tema.

Båda seminarieserierna är nu åter igång, efter det abrupta uppehållet på grund av Covid-19 pandemin.

För att få en inbjudan och Zoom-länk, kontakta respektive seminareledare. Du hittar kontaktuppgifter på sidorna för respektive seminarie:

AME Labour Economics (Arbetsmarknadsekonomi)

Social Stratification, Welfare, and Social Policy (Stratifiering, välfärd och socialpolitik/SWS).