Dr Simona Bejenariu är nybliven Ph.D. från Göteborgs universitet. En stor del av hennes forskning är inom hälso- och arbetsmarknadsekonomi, samt utvecklingsekonomi. Hennes arbete är i huvudsak empiriskt; hon har undersökt effekterna av åtstramningsåtgärder och föräldrapenning på hälsa och välbefinnande bland mödrar och barn i Rumänien. Hon är också involverad i studier som utvärderar åtgärdsprogram som riktar sig mot romska kvinnor i Rumänien. Mer information om hennes forskning finns på den nuvarande hemsidan: http://economics.handels.gu.se/english/staff/phd_candidates/simona__bejenariu.

Dr Eirini Tatsi är nybliven Ph.D. från Goethe Universitet. Hon är för närvarande anställd som forskare vid SAFE, Goethe-universitet. Hennes forskning fokuserar på rollen av nätverk, socialt samspel och kamrateffekter för framtida ekonomiska och utbildningsmässiga resultat. Hennes arbete är i hög grad empiriskt och policy-inriktat. Hennes forskning innefattar också bidrag inom ekonometrisk metod i studier av spatiala och sociala interaktioner. Mer information om hennes forskning finns på den nuvarande hemsidan: https://sites.google.com/site/etatsi/.

Både Simona Bejenariu och Eirini Tatsi kommer påbörja sina anställningar vid SOFI 1 september 2015.