En viktig uppgift för forskare är att nå ut med sina resultat till en bredare krets. Professor Thor Norström har härvidlag lyckats extra väl, hans resultat återges nämligen på Systembolagets platspåsar. Där står att läsa:


”Att det bara är våra butiker som säljer starköl, vin och sprit är lite obekvämare för dig. Men det här bidrar du till i år:
ca 2 000 sparade liv
ca 20 000 färre våldsbrott
ca 11 miljoner färre sjukdagar

Jämfört med om starköl, vin och sprit såldes i mataffärerna.
Källa: SOFI, Stockholms Universitet. Läs mer på systembolaget.se”

Den vetenskapliga källan är: Norström, Thor m fl, ”Potential consequences of replacing a retail alcohol monopoly with a private licence system: results from Sweden”, Addiction 2010, 105, 2113-2119.