Institutet för social forskning (SOFI) publicerar varje år en verksamhetsberättelse, ett dokument med översikt över den verksamhet som bedrivits under året vid institutet.

I berättelsen beskrivs institutets finansiering och verksamhetens mål följs upp. Det finns också en genomgång av den forskning, utbildning och samverkan som bedrivits, samt kompletta listor över institutets ledning, personal, forskningspublikationer, gästforskare och de seminarier som hållits under året.

Här hittar du SOFI:s verksamhetsberättelser.